Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
Reģistrēties...
 

Iespējas tikties ar biedrības vadību

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu


Runāsim latviski

Piedāvājam valodnieka Jāņa Kušķa rakstu krājumu «Runāsim latviski». Šis krājums būs neaizstājams katram latvietim, palīdzot kopt savu valodu.


   .., saskaņā ar kuŗu ..?
   -gades
   -gades?
   "Olimpiskas" kļūdas valodā
   -ošamies?
   Aprīkot, aprīkojums?
   Atdot
   Ar domu, ar mērķi?
   Aizmirst par?
   Attiecas
   Atdot parādu, atdot balsis
   Apmācīt?
   Ar kājām gaisā
   Aizvērt
   Attiecībā par?
   Aprunāt
   Atgriezt
   Ar bārdu
   Aizliegtais auglis?
   Aināži, Dinaburga, Voldemārpils, Pedvāle?
   Apkārtējā vide?
   Apsūdzība pret šoferi?
   Atgādināt par?
   Apdalīt, apskaitīt, apskriet?
   Atvērts
   Apbižot?
   Bankomats un citi nevajadzīgi īsinājumi
   Barības apēdamība?
   Budžetēt, dārzniekot, futbolēt u.c.?
   Baigi forši čaļi?
   Būvēt
   Burtu nosaukumi
   Bildes
   Būvēt attiecības?
   Centrālais notikums?
   Ceļā
   Darba mūžs, ļumka?
   Daudz un dažādi?
   Daži no, daudzi no?
   Darbības vārdi ar nepareizi lietotu priedēkli no-
   Esu, ira, dodi?
   Ekskluzīvs un citi anglismi
   Endzelīns par uzsvaru
   Euro un citi
   Ēstuve
   Gadījumā, ja?
   Griesti
   Gandarījums
   Globālāks, lokālāks?
   Izrunas kļūdas vārdos ar mīkstu ŗ
   Ikrīta, ikpirmdienas, ikrudens?
   Izsaukt
   Imidžs?
   Ir varošs, ir zinošs, ir gribošs utt.?
   Iet uz
   Izteikts?
   Izmeklēt uz rādītājiem
   Iziet no ierindas
   Izpalikt?
   Izteikti?
   Ir ne-?
   Intīms
   Jaunsardze, virsniece, u.c.
   Jābūt savstarpējai uzticēšanās?
   Ja-tad
   Jūsu uzmanībai
   Jeb un jebšu
   Kārlis Skalbe par valodas tīrību
   Karozija, Vagnoris, u.c.?
   Kā tāds?
   Katrs no?
   Krieviski teikumi
   Kā dumja sieva pasakā
   Kinošņiks un citi nevajadzīgi vārdi
   Kā likums
   Kas un kuŗš palīgteikuma sākumā
   Likumsakarība?
   Liekvārdīgs tas
   Lielas tev veiksmes ar plus zīmi?
   Lieks no-
   Latvju slava. Latvju basketbols?
   Lai neteiktu?
   Lai, gadsimts, gadskārtējs
   Ļoti globāls un citi pārspīlējumi
   Mazskaitlīgs?
   Mūsu republika?
   Medmāsa?
   Masu mediji
   Mazpamazām?
   Māja–mūzejs?
   Noslīdot zem kuŗa...?
   Neskatoties uz?
   Nepareizs teikuma veidojums
   Novienoties?
   Nu ko?
   Nostrādāt?
   Ne jau aiz labas dzīves?
   Nepareizs plats e mīksta ŗ priekšā
   Neatkārtojams?
   Nebijis
   Neviens no?
   Nozīmes ielas?
   Nepareiza kad lietošana ka vietā
   No nulles
   Nelatvisks prievārda no lietojums
   Nomainīt, nomaiņa
   Nekāda rakstura pēdas?
   Nelatvisks palīgteikuma sākums
   Noakceptēt, nodefinēt, u.c.?
   Ne tas, ne tur, ne tā?
   Nelatviska teikuma izveide
   Negadījums?
   Ņemt dalību, nest atbildību, veikt izmaiņas, atdot balsis?
   Orientējošs, orientējoši?
   Pār nevietā
   Par katru cenu?
   Par jēdzienu tulkošanu un izpratni
   Pret, attiecībā pret?
   Pamatā, pamatos
   Par vārdnīcām
   Palikt
   Pazaudēt, pazvanīt
   Pieņemt mērus?
   Piestiprināt
   Pretnostatīt?
   Pateicīgs
   Pieprasa
   Par uz?
   Pamest
   Pastarpināti?
   Pie labas gribas?
   Pateicoties
   Pie
   Pierakstīt
   Pabarot tautu?
   Perfekta latviešu valoda?
   Pārmērības svešvārdu lietošanā
   Piepacelts?
   Plus
   Prievārda aiz nelatvisks lietojums
   Rentēties?
   Rezultātā?
   Redzēt
   Rezultātā?
   Sūdmīļi
   Sagatavot augsni, sagatavot zemi
   Sevi attaisnot
   Savākties?
   Spec-?
   Sakarā, sakarā ar?
   Strikts?
   Skatīties
   Starpnieks nevis vidutājs
   Saruna par nelatviskiem skaņu savienojumiem
   Simtdivdesmitgades un jubilejas raksti
   Savlaicīgi?
   Sāncensis?
   Sevi cienošs
   Smeķe, smeķēt, smeķīgs?
   Saturēt
   Salūzt, salauzt
   Tas tā ir jānotiek?
   Tā vai citādi?
   Tai skaitā?
   Trāpīt desmitniekā, simtniekā, tūkstotī?
   Teikumi ar vietvārdiem
   Tas gods, tā laime?
   Tūre
   Uzvārdu galotnes
   Uzsvars lokāmos citvalodu īpašvārdos
   Uzdot, uzskaitīt, uzvest
   Uzstādīt
   Uzbrukums pret?
   Uz nevietā
   Vispasaules, vislatvijas?
   Vislatvijas?
   Valstiski vadītāji
   Vēsture festivāla?
   Vietvārdi
   Vārdi ar ik-
   Vajadzības izteiksme
   Virmot
   Vēlreiz par lieku no-
   Viens no kuŗiem?
   Vairums no kuriem?
   Vēl par vārdu pie nevietā
   Vadīties
   Viens otru


Vārda dienas
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
 
@latvietislv
 
Gustava Celmiņa centrs
 
Lāčplēsis
 
Krusta skola
 
TAUTVALDĪBA - iespēja lemt un ietekmēt
 
Tautas Forums
 

RSS 2.0 RSS 2.0

  Versija 2.4.5. © 2005-2013 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».