Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Būt latvietim

Kas valda valodu, valda prātu

Vēlies pievienoties?


Runāsim latviski

Piedāvājam valodnieka Jāņa Kušķa rakstu krājumu «Runāsim latviski». Šis krājums būs neaizstājams katram latvietim, palīdzot kopt savu valodu.


   -ošamies?
   -gades?
   -gades
   "Olimpiskas" kļūdas valodā
   .., saskaņā ar kuŗu ..?
   Apdalīt, apskaitīt, apskriet?
   Aizvērt
   Apbižot?
   Atvērts
   Apkārtējā vide?
   Ar bārdu
   Apsūdzība pret šoferi?
   Attiecībā par?
   Aprunāt
   Atdot parādu, atdot balsis
   Ar domu, ar mērķi?
   Aizmirst par?
   Attiecas
   Atgriezt
   Aprīkot, aprīkojums?
   Aizliegtais auglis?
   Aināži, Dinaburga, Voldemārpils, Pedvāle?
   Atgādināt par?
   Atdot
   Ar kājām gaisā
   Apmācīt?
   Burtu nosaukumi
   Barības apēdamība?
   Bildes
   Bankomats un citi nevajadzīgi īsinājumi
   Baigi forši čaļi?
   Budžetēt, dārzniekot, futbolēt u.c.?
   Būvēt
   Būvēt attiecības?
   Centrālais notikums?
   Ceļā
   Daudz un dažādi?
   Darba mūžs, ļumka?
   Darbības vārdi ar nepareizi lietotu priedēkli no-
   Daži no, daudzi no?
   Euro un citi
   Esu, ira, dodi?
   Ekskluzīvs un citi anglismi
   Endzelīns par uzsvaru
   Ēstuve
   Griesti
   Gadījumā, ja?
   Gandarījums
   Globālāks, lokālāks?
   Izteikts?
   Ikrīta, ikpirmdienas, ikrudens?
   Izsaukt
   Imidžs?
   Intīms
   Izrunas kļūdas vārdos ar mīkstu ŗ
   Izmeklēt uz rādītājiem
   Izteikti?
   Ir ne-?
   Iet uz
   Izpalikt?
   Ir varošs, ir zinošs, ir gribošs utt.?
   Iziet no ierindas
   Jeb un jebšu
   Jābūt savstarpējai uzticēšanās?
   Jūsu uzmanībai
   Jaunsardze, virsniece, u.c.
   Ja-tad
   Krieviski teikumi
   Kā tāds?
   Kinošņiks un citi nevajadzīgi vārdi
   Kā likums
   Karozija, Vagnoris, u.c.?
   Kārlis Skalbe par valodas tīrību
   Katrs no?
   Kā dumja sieva pasakā
   Kas un kuŗš palīgteikuma sākumā
   Lielas tev veiksmes ar plus zīmi?
   Lieks no-
   Liekvārdīgs tas
   Lai, gadsimts, gadskārtējs
   Likumsakarība?
   Lai neteiktu?
   Latvju slava. Latvju basketbols?
   Ļoti globāls un citi pārspīlējumi
   Mazskaitlīgs?
   Mūsu republika?
   Medmāsa?
   Māja–mūzejs?
   Mazpamazām?
   Masu mediji
   Nepareizs plats e mīksta ŗ priekšā
   Ne jau aiz labas dzīves?
   Noakceptēt, nodefinēt, u.c.?
   Nozīmes ielas?
   Neviens no?
   Ne tas, ne tur, ne tā?
   Neatkārtojams?
   Nebijis
   No nulles
   Nomainīt, nomaiņa
   Nekāda rakstura pēdas?
   Noslīdot zem kuŗa...?
   Negadījums?
   Nu ko?
   Nepareizs teikuma veidojums
   Neskatoties uz?
   Nelatviska teikuma izveide
   Nelatvisks palīgteikuma sākums
   Nelatvisks prievārda no lietojums
   Nepareiza kad lietošana ka vietā
   Nostrādāt?
   Novienoties?
   Ņemt dalību, nest atbildību, veikt izmaiņas, atdot balsis?
   Orientējošs, orientējoši?
   Pār nevietā
   Pamest
   Pastarpināti?
   Pie labas gribas?
   Pazaudēt, pazvanīt
   Palikt
   Pateicoties
   Pie
   Par vārdnīcām
   Pamatā, pamatos
   Pierakstīt
   Pret, attiecībā pret?
   Par jēdzienu tulkošanu un izpratni
   Pabarot tautu?
   Par katru cenu?
   Prievārda aiz nelatvisks lietojums
   Pārmērības svešvārdu lietošanā
   Piepacelts?
   Perfekta latviešu valoda?
   Pretnostatīt?
   Pateicīgs
   Piestiprināt
   Plus
   Pieņemt mērus?
   Pieprasa
   Par uz?
   Rezultātā?
   Redzēt
   Rezultātā?
   Rentēties?
   Starpnieks nevis vidutājs
   Sevi attaisnot
   Simtdivdesmitgades un jubilejas raksti
   Saruna par nelatviskiem skaņu savienojumiem
   Sūdmīļi
   Spec-?
   Sakarā, sakarā ar?
   Salūzt, salauzt
   Strikts?
   Savākties?
   Skatīties
   Sagatavot augsni, sagatavot zemi
   Smeķe, smeķēt, smeķīgs?
   Sevi cienošs
   Sāncensis?
   Savlaicīgi?
   Saturēt
   Trāpīt desmitniekā, simtniekā, tūkstotī?
   Tā vai citādi?
   Tūre
   Teikumi ar vietvārdiem
   Tas tā ir jānotiek?
   Tas gods, tā laime?
   Tai skaitā?
   Uzstādīt
   Uzvārdu galotnes
   Uzbrukums pret?
   Uzdot, uzskaitīt, uzvest
   Uz nevietā
   Uzsvars lokāmos citvalodu īpašvārdos
   Vēlreiz par lieku no-
   Vislatvijas?
   Vispasaules, vislatvijas?
   Vēsture festivāla?
   Vārdi ar ik-
   Vajadzības izteiksme
   Vadīties
   Vietvārdi
   Valstiski vadītāji
   Viens no kuŗiem?
   Virmot
   Vairums no kuriem?
   Viens otru
   Vēl par vārdu pie nevietā


Vārda dienas
Maksis, Raivis, Raivo
 
@latvietislv
 

RSS 2.0 RSS 2.0

  Versija 2.4.7. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».